ПЭТ бутылка 0,35л — d38 mm

ПЭТ бутылка 0,38 л — d38 mm

ПЭТ бутылка 0,48 л — «Волна»

ПЭТ бутылка 0,48 л — «Гладкая»

ПЭТ бутылка 0,49 л

ПЭТ бутылка 0,5 л — d38 mm «Молоко»

ПЭТ бутылка 0,5 л — d38mm «Молоко кв.»

ПЭТ бутылка 0,5 л — «Лампада»

ПЭТ бутылка 0,5л — «Квадратная Лайт»

ПЭТ бутылка 0,5л — «Волна»